Welcome to our website

Teachers of Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Primary School applied for Erasmus+ KA1 projects. Our program includes job-shadowings, teacher trainings, language studies and a teaching practice. Have a look at the summary of our project.  

Summary of our project

 
The project called “TEST” has two intentions: First it is a project that intends to find out how the new program called Erasmus+ broadens opportunities for teacher training and job shadowing with a European dimension in the long term. Second it is an acronym for “Trainings in Europe for Success-oriented Teachers”. With this project we would like to give opportunities to our motivated teacher colleagues to develop their knowledge, skills, and abilities and exchange their experiences with teachers from other countries. 
Considering the needs of our school there are three courses of action we take as far as the development of our staff is concerned. First we want to give opportunities to teachers to develop their foreign language skills. Second we offer and do job-shadowing in the field of ICT, how to use IWB during lessons and we want to show and compare the work of our special education teachers. And third we strongly believe that methodology development doesn’t stop when higher education ends and our teachers still need some methodology development, so we support them in the field of teacher training.
Let’s have a look at it step by step:
1. With this project, for the first step, we want to provide opportunities for our teachers (5 people) to improve their language skills, develop fluency and get confidence in everyday conversation. This way they will be able to exchange and share opinions, discuss teaching methods and with their experience they will be able to widen not only theirs but others’ views on learning and teaching in modern times. 
2. On the other hand, with job-shadowing we want to offer opportunities for our staff to learn new ways of using ICT and IWB during lessons and compare, share and exchange experiences with international teachers. As for special education teachers, we want to show how well they do their job and give them opportunities to have a look at how special education teachers deal with students with special needs in other countries in Europe. With their experience they can develop their abilities and reach European standards. By sharing different teaching methods and exchanging good practices we, teachers, will experience teamwork at a European level and provide our students with new opportunities to acquire knowledge. Our target countries for our professional groups (3 people each) are Portugal, the Czech Republic, Poland, Germany, Spain and Turkey. 
3. With teacher training sessions the aim is to prepare our staff for their future career model, raise their awareness of current and future issues, building connections and strengthening the bond between EU countries. Our colleagues (3 people) have chosen well-known teacher training schools that provide a wide variety of courses. We rely on the personal experience that individuals in the EU have acquired throughout their lives and careers. When shared, this experience is a great tool to promote the development of other professionals.

Üdvözöljük honlapunkon

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanárai 2013 márciusában pályáztak az új Erasmus+ program KA1 programjára.

11 mobilitást nyertünk, melyek közt van hospitálás (Job-shadowig), tanártovábbképzés, nyelvtanfolyam és tanítási gyakorlat. Az oldalt azért hoztuk létre, hogy szélesebb körben is bemutassuk a megvalósuló projektet.

Projektünk rövid ismertetése

Projektünk a TEST címet kapta. Ezzel a címmel kettős szándékunk volt. Egyrészt a szó maga teszt, vagyis szeretnénk kipróbálni, hogy az új program, melynek Erasmus+ a neve mennyiben váltja be a hozzáfűzött reményeket, mennyivel szélesíti a lehetőséget tanáraink számára szakmai és egyéb képzésekre, valamint mennyiben ad lehetőséget hospitálásra más iskolákban hosszú távon európai viszonylatban. Másrészt a cím egy betűszó, melynek jelentése: Tréningek Európában Sikerorientált Tanároknak. Ezzel a projekttel lehetőséget szeretnénk adni motivált tanár kollégáinknak, hogy fejlesszék tudásukat, szakmai ismereteiket és képességüket, eszmecserét folytathassanak más országok tanáraival.
Szem előtt tartva az iskola szükségleteit, három területet céloztunk meg fejleszteni kollégáink számára. Első sorban lehetőséget szeretnénk adni kollégáinknak idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére. Másodszor felajánlunk és részt veszünk hospitálásokban az informatika területén, hogyan használjuk az interaktív táblát a tanórákon, valamint meg szeretnénk mutatni és össze szeretnénk hasonlítani fejlesztő pedagógusaink munkáját. Harmadsorban pedig hiszünk abban, hogy a módszertani fejlődés nem áll meg a felsőoktatási intézmény elvégzésével, tanárainknak továbbra is szükségük van módszertani fejlődésre.
Nézzük részletezve: 
1. Első lépésként ezzel a projekttel szeretnénk lehetőséget nyújtani tanárainknak (5 fő), hogy fejlesszék nyelvi kompetenciáikat, fejlesszék szóbeli kommunikációs képességeiket és magabiztosabbá váljanak a mindennapi idegen nyelvi kommunikációban. Ez által képesek lesznek eszmecserére, megosztani véleményüket, megvitatni tanítási módszereket.Tapasztalatikkal nem csak saját, de más kollégák látókörét is szélesíthetik a 21. századi tanulás- tanítás területén. 
2. Másrészről a hospitálásokkal a tantestület más tagjainak akarunk lehetőséget adni, hogy új módokat tanuljanak az IKT eszközök használata területén, hogy hogyan használjuk az interaktív táblát az órákon. Ilyen hospitálásokon hasonlíthatják össze, oszthatják meg tapasztalataikat nemzetközi kollégákkal. Fejlesztő pedagógusainkat tekintve pedig meg szeretnénk mutatni munkájukat, hogy mennyire jól végzik azt, és lehetőséget adni nekik, hogy megnézhessék, hogyan működik ez más európai országokban. Tapasztalataikkal tovább fejleszthetik képességeiket és európai szintű minőséget érhetnek el. Különböző tanítási módszerek megosztásával, jó gyakorlatok megismerésével tanáraink megtapasztalhatják a csapatmunka előnyeit európai szinten, és tanulóink számára új lehetőségeket nyújtanak majd tudásuk fejlesztésében. Szakmai csoportjaink (3 fő alkalmanként) célországai: Portugália, Csehország, Lengyelország, Spanyolország, Németország és Törökország.
3. A tanár továbbképzések célja az, hogy tanárainkat felkészítsük a tanári életpálya modellre, felhívjuk figyelmüket a jelenlegi és eljövendő problémákra, valamint kapcsolatokat építsünk és erősítsük azokat az európai országok közt. Kollégáink (3 fő) neves tanárképző iskolákat választottak, melyek számos kurzust kínálnak. Olyan személyes tapasztalatokra alapozunk, melyeket az egyén élete és szakmai karrierje során sajátít el az EU-ban. Ha ezeket a tapasztalatokat megosztja, más tanárok szakmai fejlődését is elősegíti vele.

A legtöbb oldal két nyelvű. A magyar rész a lapok alján található. Többnyire nem szószerinti fordítások a két nyelv különbségei miatt. 

Az oldal szerkesztője

News

Over 3000 / 3000 felett

26/04/2016 18:47
We reached the 3000 in visitors' number. /Átléptük a 3000-et a látogatók számában.

Last visitors in 2016/Az utolsó látogatók 2016-ban

26/04/2016 18:38
During this week we host 5 visitors; 3 from Czech Republic and 2 from Germany. With this hosting we...

Mintha/ It seems as...

29/11/2015 10:07
Úgy tűnik, mintha nem történne semmi az Erasmus+ programban. Pedig még hátra van két hospitálás...

Over 2000 visitors:-)/ Túl a kétezredik látogatón

17/11/2015 18:46
We reached 2000 unique visitors. Elértülk a 2000 látogató számot! 

Over 1500 visitors/ 1500 látogató

22/09/2015 18:12
We had 1500 unique visitors since we started our Erasmus+  KA1 project called TEST. Thanks to...

500 felett/ Over 500

18/05/2015 09:27
Nagyon köszönjük, hogy ennyien látogatják honlapunkat és megoszthatjuk Önökkel tapasztalatainkat,...

Elértük a 300-at/ We reached 300 unique visitors

10/01/2015 17:43
Jó hír: három hónapja indult el honlapunk az Erasmus+ program támogatására és mostanra elértük a...

European Day of Languages / A Nyelvek Európai Napja

12/11/2014 18:56
Have a look at the gallery of the European Day of Languages, a langauge day that brought closer...

Website launched / Elkészült az új honlap

25/09/2014 19:53
Our new website has been launched today. Elkészült az új honlap, hogy bemutassuk az Erasmus+ KA1-es...